SCA publicerar bolagets årsredovisning och hållbarhetsredovisning samt årsredovisning för hygienverksamheten