SCA publicerar årsredovisning för 2020 med långsiktiga hållbarhetsmål