SCA publicerar årsredovisning för 2019 Redovisar samhällsnytta och ökad klimatnytta