SCA publicerar årsredovisning för 2018 Redovisar för första gången klimateffekt