SCA publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021