2 april - Förväntad utbetalningsdag för utdelning

Om årsstämman den 22 mars 2024 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om utdelning samt avstämningsdag kommer utdelningen utbetalas av Euroclear Sweden AB den 2 april 2024.

  • Datum: