Värdefulla skogar

SCA skogar ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara i framtiden som idag. Koncernmål 2030: 100 procent av vedråvaran ska komma från ansvarsfullt skötta skogar.

Skog är en viktig del i jordens ekosystem. SCA bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk för att gynna den biologiska mångfalden och samtidigt säkra långsiktig tillgång till förnybar skogsråvara. Bolaget deltar aktivt i utveckling av skogsbruket för att utveckla skonsammare brukningsmetoder och stärka naturvärden. SCA uppmuntrar och hjälper andra skogsägare till ett ansvarsfullt skogsbruk.