Lönsam tillväxt

Långsiktig lönsam tillväxt är förutsättningen för hållbar utveckling. Koncernmål 2030: En ledande totalavkastning.

Skogen är en förnybar tillgång som utgör kärnan i SCAs verksamhet. Kring skogen har SCA byggt en välinvesterad och effektiv värdekedja. SCA vill växa sin skogsresurs och ytterligare öka värdet av varje träd.

 1. Öka skogsresursen
  SCA vill växa som skogsägare och öka tillväxten i sitt skogsinnehav genom aktivt skogsbruk.

 2. Öka tillväxt och avverkning
  Ökad tillväxt möjliggör en successiv ökning av den uthålliga årliga avverkningsvolymen med 25 procent.

 3. Förvärva skogsmark i Norden och Baltikum
  Förvärven av skogsmark i framför allt Baltikum fortsätter.

 4. Investera i den integrerade värdekedjan
  SCAs investeringar ska stärka den integrerade värdekedjan och ge god avkastning, samtidigt som en stabil balansräkning bibehålls.

 5. Öka produktionen av massa, kraftliner och trä
  SCA driver investeringsprojekt för att öka produktion, kvalitet och effektivitet inom alla produktområden.

 6. Realisera affärsmöjligheterna inom förnybar energi
  SCA bildar ett joint venture med St1 för produktion av biodrivmedel, samtidigt som produktionen av vindkraft på SCAs marker ökar.
Investeringstrappa

Ökat värde från varje träd

Växande förnybar skogstillgång