Utmärkelser och rankingar

SCAs hållbarhetsarbete utvärderas i allt större utsträckning av externa bedömare. Fondplacerare och investerare baserar ofta sina investeringar på hållbarhetsindex och rankningar.

Global Compact

Mänskliga rättigheter är en viktig del av SCAs uppförandekod och koncernens värderingar. SCA har därför valt att vara med i FN:s Global Compact. SCA har varit medlem sedan 2008.

WWF

WWF framhåller SCA som ett ledande transparent företag genom sin redovisning av miljöpåverkan i WWF Environmental Paper Index.

Fossilfritt Sverige

Sverige ska bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna i världen. Fossilfritt Sverige är ett initiativ för att underlätta denna process. SCA är medlem för att aktivt bidra i detta arbete.