Vi vill växa inom förnybar energi och erbjuda fler produkter som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Med ett effektivt skogsbruk, industriell tradition och innovativ utveckling, finns goda förutsättningar att skapa framtidens biodrivmedel. Vårt långsiktiga mål är att producera 260 000 m3 biodrivmedel baserat på restprodukter från skogen, en volym motsvarande allt drivmedel till svenskt inrikesflyg.

Biodrivmedel_webb

Bensin, diesel, flygbränsle och kemikalier som idag framställs av olja, kan i framtiden produceras av restprodukter från skog och skogsindustri.

 

SCA Biorefinery Östrand AB ansöker nu om tillstånd mm enligt miljöbalken till anläggande och drift av ett bioraffinaderi inom Östrands Industriområde, Timrå kommun.

Mer information om projektet

 


St1 och SCA ingår partnerskap för att tillverka förnybara drivmedel

Syftet med partnerskapet är att anlägga en ny fabrik för tillverkning av avancerade förnybara drivmedel av tallolja med en kapacitet på 100 000 ton per år. Den nya fabriken, förutsatt en genomförd tillståndsprocess och beslut från båda företagen, planeras vara i drift 2021. Tallolja är en restprodukt från tillverkningen av sulfatmassa vid SCAs fabriker Östrand, Obbola och Munksund. SCA bygger för närvarande ut sin massafabrik Östrand och produktionen av tallolja i fabriken kommer att mer än fördubblas.

Tillsammans har parterna tillgång till hela värdekedjan, från råvaror till raffinering, distribution och försäljning av förnybara bränslen till konsument.

Pressmeddelande

 

Kontakta oss
Kontakta oss

Kontakt Biodrivmedel