SCA vill växa inom förnybar energi och erbjuda fler produkter som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Med ett effektivt skogsbruk, industriell tradition och innovativ utveckling, finns goda förutsättningar att skapa framtidens biodrivmedel.

Biodrivmedel_webb

Bensin, diesel, flygbränsle och kemikalier som idag framställs av olja, kan i framtiden produceras av restprodukter från skog och skogsindustri.

SCA Biorefinery Östrand AB ansöker nu om tillstånd mm enligt miljöbalken till anläggande och drift av ett bioraffinaderi inom Östrands Industriområde, Timrå kommun.

Mer information om projektet

Kontakta oss
Kontakta oss

Kontakt Biodrivmedel