Sågspån kutterspån

Vi hjälper dig med långsiktiga och flexibla leveranser av biobränslen.

Vårt breda bränslesortiment möjliggör leverans av trädbränsleblandningar efter ditt önskemål, t ex viss fukthalt och fraktionsfördelning. Leveranserna kan bestå både av biobränsle från skogen såsom till exempel grot och stamvedsflis samt biobränslen från industrin i form av t ex bark, spån, pellets och briketter.

Försäljning och marknad - biobränslen och pellets

Vi har stor efterfrågan just nu och ber dig därför i första hand att göra din offertförfrågan på pellets via formuläret "förfrågan pelletsleverans".

Förfrågan pelletsleverans

Försörjning och inköp av biobränslen