Innovationer som drivs av dig

Vi strävar alltid efter att vidareutvecklas. Därför arbetar vi nära ledande universitet och utbildningsinstitutioner runt om i världen. Det är en del i vår innovationsbaserade företagskultur.

 

Vi vet såklart att innovativa och högkvalitativa produkter endast är användbara om det finns ett verkligt behov. Därför är vår forskning och utveckling (F&U) inspirerad av dig. Varje investering, från materialet vi använder och funktioner vi designar, till våra logistiktjänster och vårt hållbarhetsarbete. Allt är ett resultat av dialogen vi har med våra kunder.

 

För att hjälpa våra kunder att uppnå en konkurrensfördel strävar vi alltid efter att gå från idé till lansering så snabbt som möjligt.

 

Våra största tillgångar inom F&U är våra medarbetare och deras höga kompetensnivå. Vi strävar alltid efter att vidareutvecklas, och vi har en mängd forskningslaboratorier där vi tar fram prototyper och analyserar produktprestanda. Tillsammans med vår toppmoderna utrustning skapar det en grogrund som främjar utveckling och framsteg.

Innovationer

SCA Kraftliner White Top


De flesta som hör ordet innovation tänker på någonting som är helt nytt, men en lika viktig typ av innovation är den gradvisa förbättringen av en redan befintlig idé. Vår Kraftliner White Top är ett bra exempel på det. Under åren har vi strävat efter att göra vår premiumliner ännu bättre. Viktiga milstolpar är:

 

2003: Ombyggnation av pressektionen. Vi uppnådde väldigt låg fuktvariation, och det bidrog till förbättrad körbarhet och en jämn yta för fantastiska tryckresultat.  

 

2006: Introduktion av rullemballage. En utveckling som skapade en effektiv fuktbarriär för en ultimat uppstart på varje ny rulle.

 

2013: Ombyggnation av vår pappersmaskin. En investering som förbättrade linerns formation och bidrog till renare ark vilket ger tryck- och körbarhet i världsklass samt utökat produktsortiment.

Läs mer här

SCA Kraftliner Wet Strength 250

Våra kunder inom segmentet frukt och grönsaker var i behov av en liner med låg ytvikt som ändå var robust nog att stå emot fukt och cykliska klimat. Då tog vi fram en Kraftliner med perfekt balans mellan styrka och kostnadseffektivitet. Samtidigt som produkten möter de krav som finns på ytvikt för en äkta Kraftliner, är den fortfarande lättare än andra i den våtstarka kategorin. Produkten är mycket hållbar och risken för att lådkollaps, spill och avfall i leveranskedjan är minimerad. Denna liner behöver dessutom inte vaxas, något som kan reducera ett steg i produktionsprocessen. 

Läs mer om SCA Kraftliner Wet Strength

Smart Box

Ett innovativt digitalt verktyg som hjälper dig att upptäcka problem i designprocessen, som extra materialkostnader, tid som spenderas på att testa bristfällig design eller kostsamma misstag. SCA Smart Box är en smart simulator som gör att du snabbt och enkelt kan testa din design utan risk.  

 

En stabil wellpapp-process

För att diagnostisera och effektivisera wellpapptillverkningen är det viktigt att förstå vad som går att utveckla och varför. Därför har vi tagit fram en mer djupgående pedagogisk utbildning som vi kallar Corrugated Process Stability till Fibre to Box-delen i SCA Training Programme. Utbildningen är en omfattande genomgång av wellpapprocessen och samtliga faktorer som kan orsaka problem i tillverkningen. Den är en del i våra pågående insatser för att säkerställa att våra kunder håller sig konkurrenskraftiga med hjälp av tilförlitliga och effektiva processer. 

Läs mer om SCA Training Programme