Detta är Arcwise®

Arcwise® är en revolutionerande innovation inom wellpappförpackningar. För första gången i historien, har Arcwise® möjliggjort att wellpapp går att böja till en kontinuerlig rund form.

Teknologin gör det möjligt att designa kurvformade förpackningar och displayer som skapar attraktion vid försäljningstillfället. Genom att integrera grafisk design med runda former öppnas en ny värld av innovativa designmöjligheter och sätt att stärka sitt varumärke.

Utöver nya designmöjligheter innebär Arcwiseteknologin också att förpackningens styrka och miljömässiga aspekter avsevärt kan förbättras. Materialbesparingar på upp till 30 procent är möjliga.

Arcwise förpackningslösningar kan anpassas till att fungera i automatiska förpackningsmaskiner. 

Läs mer om Arcwise på vår sida på engelska här.

Arcwise team