Hållbar utveckling

SCA ska bidra till utvecklingen av de samhällen där bolaget driver verksamhet.

Framgång och hållbar utveckling bärs av engagerade medarbetare och partnerskap i lokalsamhället. Vi ska utvecklas tillsammans med de samhällen vi verkar i.

SCAs samhällsnytta

Exempel på SCAs samhällsnytta