Latvija

SCA darbības pamatā ir mežs, 2,6 miljoni hektāru Zviedrijas ziemeļrietumos. Ap šo unikālo resursu mēs esam izveidojuši labi attīstītu vērtību ķēdi, kas balstās uz atjaunojamiem izejmateriāliem no mūsu pašu un citiem mežiem. Mēs piedāvājam papīru iepakošanai un drukāšanai, celulozi, koksnes izstrādājumus, atjaunojamo enerģiju, pakalpojumus meža īpašniekiem un efektīvus transporta risinājumus.

Ilgtspējības ietekme

Uzvedības kodekss

SCA Latvijā darbojas divās galvenajās darbības jomās – iepērk kokmateriālus un apsaimnieko. SCA grupai piederošos nekustamos īpašumus.

Kokmateriālu iepirkšana

pulp wood

Uzņēmums SCA Mežs Latvija SIA ir dibināts 2000. gadā. Tā pamatnodarbošanās ir papīrmalkas iepirkšana un pārdošana galvenokārt savam mātes uzņēmumam Zviedrijā.

Mēs iepērkam:

  • bērza papīrmalku
  • apses papīrmalku
  • celulozes šķeldu

Atrašanās vieta

Skultes Kokosta, Zvejniekciems, Saulkrastu novads.

Lai iegūtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar termināla vadītāju +371 20 324 354.

SCA grupas nekustamo īpašumu apsaimniekošana

SCA īpašumā ir 42 300 ha meža un lauksaimniecības zemju Latvijā. Mūsu galvenā uzmanība tiek pievērsta meža aktīviem, taču mēs pārvaldām arī lauksaimniecības zemes. Mūsu īpašumi galvenokārt atrodas Ziemeļvidzemē, Vidzemē un Latgales reģionā. Šāda veida koncentrēta aktīvu sadale ļauj racionālāk un efektīvāk veikt mežu apsaimniekošanu.

Mežu apsaimniekošana

Lauksaimniecības zemju apsaimniekošana

Medību tiesību noma

Vides Politika

Mežsaimniecība

Kokmateriālu sagāde

Sertifikāts & Dokumenti

Dokumenti SCA pakalpojumu sniedzējiem

Biroja adrese

Kontaktinformācija

Lars-Georg Hedlund

Latvijas uzņēmumu vadītājs

Telephone
+371 29225907

Inguna Ruža

Galvenā grāmatvede

Sandra Lazare

Grāmatvede

Agris Beikmanis

Termināla vadītājs

Uģis Kampuss

Ražošanas vadītājs (mežizstrāde)

Ina Ludriksone

Biroja menedžere (mežizstrāde)

Arturs Skrebelis

Ziemeļu apgaita

Kaspars Vinklers

Rietumu apgaita

Edgars Birks

Mežsaimniecības vadītājs

Telephone
+371 28654370

Diāna Sietniece

Mežzinis Austrumu agpaita

Jolanta Grišunova

Dienvidu apgaita

Raivo Kalniņš

Mežzinis Centrālā apgaita

Elīna Jansone

Biroja menedžere (mežsaimniecība)

Agate Stepiņa

Asistente (nekustamo īpašumu iegāde)

Telephone
+371 28350522

Inguna Bitmane

Biroja menedžere (mežizstrāde)

Telephone
+371 29487286