Latvija

SCA darbības pamatā ir mežs, 2,6 miljoni hektāru Zviedrijas ziemeļrietumos. Ap šo unikālo resursu mēs esam izveidojuši labi attīstītu vērtību ķēdi, kas balstās uz atjaunojamiem izejmateriāliem no mūsu pašu un citiem mežiem. Mēs piedāvājam papīru iepakošanai un drukāšanai, celulozi, koksnes izstrādājumus, atjaunojamo enerģiju, pakalpojumus meža īpašniekiem un efektīvus transporta risinājumus.

Ilgtspējības ietekme

Uzvedības kodekss

SCA Latvijā darbojas divās galvenajās darbības jomās – iepērk kokmateriālus un apsaimnieko. SCA grupai piederošos nekustamos īpašumus.

Kokmateriālu iepirkšana

pulp wood

Uzņēmums SCA Mežs Latvija SIA ir dibināts 2000. gadā. Tā pamatnodarbošanās ir papīrmalkas iepirkšana un pārdošana galvenokārt savam mātes uzņēmumam Zviedrijā.

Mēs iepērkam:

  • bērza papīrmalku
  • apses papīrmalku
  • celulozes šķeldu

Atrašanās vieta

Skultes Kokosta, Zvejniekciems, Saulkrastu novads.

Lai iegūtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar termināla vadītāju  +371 202 343 54.

SCA grupas nekustamo īpašumu apsaimniekošana

SCA īpašumā ir 42 300 ha meža un lauksaimniecības zemju Latvijā. Mūsu galvenā uzmanība tiek pievērsta meža aktīviem, taču mēs pārvaldām arī lauksaimniecības zemes. Mūsu īpašumi galvenokārt atrodas Ziemeļvidzemē, Vidzemē un Latgales reģionā. Šāda veida koncentrēta aktīvu sadale ļauj racionālāk un efektīvāk veikt mežu apsaimniekošanu.

Mežu apsaimniekošana

Lauksaimniecības zemju apsaimniekošana

Medību tiesību noma

Vides Politika

Mežsaimniecība

Kokmateriālu sagāde

Sertifikāts & Dokumenti

Dokumenti SCA pakalpojumu sniedzējiem

Biroja adrese

Kontaktinformācija

Lars-Georg Hedlund

Latvijas uzņēmumu vadītājs

Telephone
+371 29225907

Inguna Ruža

Galvenā grāmatvede

Agris Beikmanis

Termināla vadītājs

Uģis Kampuss

Ražošanas vadītājs (mežizstrāde)

Arturs Skrebelis

Mežzinis Ziemeļu apgaita

Kaspars Vinklers

Mežzinis rietumu apgaita

Edgars Birks

Mežsaimniecības vadītājs

Telephone
+371 28654370

Diāna Sietniece

Mežzinis Austrumu agpaita

Jolanta Grišunova

Mežzinis dienvidu apgaita

Raivo Kalniņš

Mežzinis Centrālā apgaita

Elīna Jansone

Biroja menedžere (mežsaimniecība)

Inguna Bitmane

Biroja menedžere (mežizstrāde)

Telephone
+371 29487286

Elvīra Grasmane

Nekustamo īpašumu speciāliste (lauksaimniecības zemes)

Telephone
+371 26668837

Ieva Ozola

Asistente (nekustamo īpašumu iegāde)

Telephone
+371 20236920

Santa Tīruma

Grāmatvede

Telephone
+371 26339974

Inga Grundmane

Grāmatvede

Telephone
+371 28757001

Karīna Voronko

Biroja menedžere (saskaņojumi)

Telephone
+371 26994684

Imants Dubovskis

Ražošanas vadītājs (mežizstrāde Latgales reģions)

Telephone
+371 26381162

Ieva Pētersone

Mežzinis Centrālvidzemes apgaita

Telephone
+371 26569835

Mārtiņš Ailts

Mežzinis Kurzemes apgaita