Eesti

SCA Metsad Eesti AS asutati 1994. aastal. Meie põhitegevuseks on paberipuidu kokkuost Eestis. Enamuse kokkuostetud puidust müüme Rootsi oma emaettevõtte tselluloosi tehastele ning saeveskitele toormaterjaliks.

SCA kontser

SCA kontsern on Euroopa suurim erametsaomanik, kelle omanduses on 2,6 miljonit hektarit metsa. Sellele unikaalsele loodusressursile on ehitatud terve tööstuse ökosüsteem, omades täielikku kontrolli väärtusahelas alates seemnest kui lõpptooteni, kus kõik langetatud puu osad on efektiivselt ära kasutatud. SCA toodab paberit pakendamiseks ja trükkimiseks, paberimassi, puittooteid, taastuvenergiat, pakub teenuseid metsaomanikele ja tõhusaid transpordilahendusi. 

SCA Metsad Eesti AS

SCA Metsad Eesti AS asutati 1994. aastal. Meie põhitegevusala on puidu kokkuost metsaomanikelt ja vahendajatelt Eestis ning edasimüük nii kohalikule turule kui SCA teistele kontserniettevõtetele Rootsi. Kokkuost toimub meie terminalides Pärnu ja Kunda sadamas, Kuressaares ja Heltermaal.

SCA Rannametsad OÜ ja SCA Metsavarad OÜ 

SCA Rannametsad OÜ ja SCA Metsavarad OÜ peamine tegevusvaldkond on metsakinnistute ost, oma metsade majandamine ja ümarpuidu müük. 

Osaleme aktiivselt Eesti ettevõtluskeskkonnas olles Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Eesti-Rootsi Kaubanduskoja liige. 

Äripäev TOP

Äripäev top performer company 2020

Äripäeva TOPi kuulumine on SCA Metsad Eesti jaoks suur au ja tunnustus meie igapäevasele tööle. TOPi sertifikaat on kvaliteedimärgiseks ka meie klientidele ning koostööpartneritele.

pine cone

Jätkusuutlikkuse mõju

Käitumiskoodeks

Metsamaterjali ost

Ostame järgmisi puiduliike:

  • Kask paberipuit
  • Kuusk paberipuit
  • Mänd paberipuit
  • Haab paberipuit
  • Hakkepuit

Kvaliteedinõuded puidule

Diameeter 

Kõikidel puuliikidel lubatud diameeter 6-60 cm, mõõdetuna koore alt. Kui diameeter ei mahu antud vahemikku loetakse puunott praagiks.

Pikkus

Standard pikkus paberipuidule on 3m (+/- 30cm). Mõõtmisel ümardatakse väiksema detsimeetrini.

Mädanik

Kask paberipuit

Südamemädanik on lubatud kuni ½ läbimõõdust. Tervet puitu peab olema vähemalt minimaalse läbimõõdu võrra. 

Haab paberipuit

Metsamädanik on lubatud kuni ⅓ läbimõõdust. Tervet puitu peab olema vähemalt minimaalse läbimõõdu võrra. 

Kuusk/Mänd paberipuit

Pehmemädanik ja puidu tumenemine/kõvamädanik on lubatud kuni ⅓ läbimõõdust. Koorem (virn), milles on rohkem kui 10% praaki (mädanik, diameeter, kõverus, laasimine jne.) mõõtmisele ei kuulu ja vastu ei võeta. Tervet puitu peab olema vähemalt minimaalse läbimõõdu võrra. 

Metsakuiv ja laomädanik ei ole ühelgi juhul lubatud!

Paberipuit ei tohi sisaldada

Põlenud puitu, tahma, plastikut, metalli, kemikaale, kive ega muid võõrkehi.
PEFC (PEFC/19-22-09) või FSC® (FSC-C020057) sertifitseeritud puit on eelistatud.

Müügidokumendid

Hind

Asukoht

Metsamaa ost

SCA ostab metsamaad üle Eesti eesmärgiga neid jätkusuutlikult ja eesmärgipäraselt majandada. Metsamaade ostuga tegeleb SCA Metsavarad OÜ. Metsa hinnastamise osas anname eelhinnangu kehtiva metsamajanduskava ja kaardiandmete põhjal, arvestades teostatud töid, kaitsepiiranguid, jms. Lõpliku metsamaa hinna kujundame peale müügiks oleva objekti ülevaatamist looduses. Pakume metsaomanikele igakülgset abi erinevate metsa müüki puudutavate juriidiliste küsimuste lahendamisel ja tagame, et tehinguga seonduv asjaajamine oleks metsaomanikule võimalikult läbipaistev ning arusaadav.

Täpsema info saamiseks palun võtke ühendust Metsandusjuhiga Raul Soekõrv, tel +3725262105, e-mail raul.soekorv@sca.com 

Keskkonnapoliitika

Metsa majandamine

Kõiki SCA metsakinnistuid hallatakse Eestis vastavalt FSC® (FSC-C150308) ja PEFC metsamajandamise standarditele. FSC süsteem hõlmab sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja majanduslikke aspekte metsanduses. FSC nõuetele vastavuse kinnituseks on SCA Rannametsad OÜ-le ja SCA Metsavarad OÜ-le väljastatud FSC metsamajandamise ja tarneahela sertifikaat koodiga SCS-FM/COC-006888. PEFC süsteem edendab säästvat metsandust, mis võtab arvesse ökoloogilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke kriteeriume. PEFC nõuetele vastavuse kinnituseks on SCA Rannametsad OÜ-le ja SCA Metsavarad OÜ-le väljastatud PEFC metsamajandamise ja tarneahela sertifikaat (TT-PEFC-FM019). 

Meie juhtimisele on omistatud ISO 14001:2015 sertifikaat (MSC-14-521). ISO 14001 standard aitab meil süsteemselt töötada keskkonna teemadega ja järk-järgult vähendada negatiivset keskkonnamõju.

Puidu kokkuost

Meie eesmärk on osta puitu, mis on pärit jätkusuutlikult majandatud metsadest. Eelistame ostul FSC®  (FSC-C020057) või PEFC sertifitseeritud puitu. SCA Metsad Eesti AS-le on väljastatud FSC tarneahela sertifikaat koodiga SCS-COC-007941 ja PEFC tarneahela sertifikaat koodiga TT-PEFC-COC163. 

Meie juhtimissüsteemi keskkonnasäästlikust kinnitab ISO 14001:2015 sertifikaat (MSC-15-520). 

Sertifikaadid & dokumendid

Kontaktid

Lars-George Hedlund

Tegevjuht

Telephone
+371 29225907

Maire Kurm

Finantsjuht

Heli Siimson

Pearaamatupidaja

Raul Soekõrv

Terminali juht

Peep Peetsalu

Mõõtja

Raivo Kello

Mõõtja

Kristi Ojalo

Metsandusspetsialist

Jürgen Ots

Metsaülem

Uku Meriloo

Metsaülem