• Vill Ni erbjuda produkter och tjänster till SCAs framtida vindkraftsetableringar? I närområdet till våra vindparker söker vi lokala företag. Genom att finnas i Vindbasen finns möjligheter till framtida uppdrag.

    Läs mer och registrera Er i Vindbasen under rubriken Kontakter

  • Den 4 juni invigdes vindparken Mörttjärnberget i Bräcke kommun. Invigningen lockade omkring 600 besökare och det bjöds på tal, underhållning och mat.

  • Tillståndsansökan för vindparken Björnsjöbodarna är inlämnad till Länsstyrelsen Västernorrland. Läs mer om projektet här