• Vi säljer ut alternativt hyr ut ett antal sodarvagnar av märkena WindCollector2 och AQ500.

    De är inköpta 2012, välunderhållna och service är gjorda enligt tillverkarens instruktioner.Prisidé: 250.000 kr/st. Vagnarna finns i Sundsvallsområdet.

    För mer information:Kontakta Henrik Karlsson, SCA Energy AB, 060-19 33 25

  • Som ett led i förebyggande åtgärder för att undvika allvarliga olyckor och kriser som en skogsbrand kan medföra så upprättar SCA Energy nya krav för projektörer som vill utreda möjligheten att etablera vindkraftverk på SCA-mark. 

    Läs mer här