• Vill Ni erbjuda produkter och tjänster till SCAs framtida vindkraftsetableringar? I närområdet till våra vindparker söker vi lokala företag. Genom att finnas i Vindbasen finns möjligheter till framtida uppdrag. Läs mer och registrera Er i Vindbasen under rubriken Kontakter

  • SCA Vind utvecklar SCAs vindkraftstillgångar, i egen regi och i samarbeten. Genom sitt skogsinnehav äger SCA mark med stor vindkraftspotential.

  • SCA ENERGY utreder möjligheterna till en vindpark på gränsen mellan Bräcke och Ragunda kommun, Jämtlands län.

    Samrådsmöte genomfördes 17:e juni 2013, samrådsunderlag och utställning finns tillgängliga för allmänheten hos Bräcke kommun, Ragunda kommun, Kälarne Livs och på vår hemsida. Mer information finns under rubriken vindparker.