share this icon

Karriär

SCA är ett globalt ledande hygien- och skogsindustriföretag med ungefär 44 000 anställda världen över. Sverige är SCAs sjätte största marknad sett till omsättningen. I Sverige finns SCAs samtliga affärsområden representerade med sammanlagt omkring 5500 medarbetare.

Senast uppdaterad: 2015-04-21