share this icon

Rapporter

SCAs delårsrapporter, årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar finns för nedladdning i pdf-format och läsning digitalt. Även länkar till websända presskonferenser (webcasts) finns tillgängliga. Vi erbjuder SCAs års- och hållbarhets rapporter på svenska och engelska. Årsredovisningar finns tillgängliga från och med 1997 till idag.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997