• Har du stormskadad skog?

  Vi kan hjälpa dig med din stormfällda skog - kontakta oss för mer information.
  Läs mer

 • Ett ansvarsfullt skogsbruk

  SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark. Vi brukar våra skogar långsiktigt utan att mark, vatten eller luft tar skada samtidigt som vi bevarar ett rikt djur- och växtliv.

 • En trygg partner

  Trygg, lokal och långsiktig - vi hjälper dig med din skog. Våra virkesköpare finns alltid nära dig, från Sundsvall i söder till Kiruna i norr.

 • Plantor för framtidens skogar

  När du väljer SCAs plantverksamhet NorrPlant för din framtida skog får du plantor med dokumenterat hög kvalitet och god växtkraft.

  Läs mer om NorrPlant här