Koncernvarumärket SCA finns alltid med som avsändare, men produktvarumärken har i olika grad behov av en egen position och visuell identitet för att profilera sig mot olika målgrupper.

Nivå 1, Koncernvarumärke

Vårt koncernvarumärke SCA är avsändare och garant i all verksamhet och kommunikation.

 

Nivå 2, B2B-produktvarumärke

B2B-produktvarumärken har en tydlig koppling till koncernvarumärket. De utgår ifrån den visuella koncernidentiteten och har en egen logotyp baserad på denna. Det finns också möjlighet till ytterligare särskiljande profilering i form av egen färgpalett och bildval.

 

Nivå 2A, B2B digitala tjänster

B2B digitala tjänster kan antingen erbjudas från affärs- eller produktområden eller från B2B-produktvarumärken. Digitala tjänster från affärs- eller produktområden har en tydlig koppling till koncernvarumärket och utgår ifrån den visuella koncernidentiteten. Digitala tjänster från ett B2B-produktvarumärke utgår ifrån det aktuella produktvarumärkets identitet.

 

Nivå 3, B2C-produktvarumärke

B2C-produktvarumärken utvecklar egna logotyper för att skapa relevans mot specifika målgrupper. B2C-varumärken har friare visuella ramar för sin visuella identitet än B2Bproduktvarumärken, men de ska alltid ha en tydlig koppling till koncernvarumärket SCA.

 

Nivå 3A, B2C digitala tjänster

B2C digitala tjänster kan antingen erbjudas från affärs- eller produktområden eller från B2C-produktvarumärken. Digitala tjänster från affärs- eller produktområden utgår ifrån visuella riktlinjer för B2C-produktvarumärken. Digitala tjänster från ett B2C-produktvarumärke utgår ifrån det aktuella produktvarumärkets identitet.