En varumärkesarkitektur kan enklast förklaras som de principer som styr hur vi strukturerar och kommunicerar vårt erbjudande. Den beskriver vilka varumärken, produkter och tjänster vi har, vad de har för roll i koncernen samt förhållandet dem emellan.

En varumärkesarkitektur ska alltid skapas utifrån olika målgruppers behov. Målsättningen med en varumärkesarkitektur är att skapa ett tydligt och attraktivt erbjudande för olika målgrupper och bädda för effektivitet i försäljnings- och marknadsföringsinsatser.

Definition

SCAs varumärkesarkitektur. Ett så kallat ”branded house with sub-brands”.

Vår varumärkesarkitektur innebär att vi kommunicerar under ett starkt koncernvarumärke. Produktvarumärken har en egen, utökad visuell identitet med tydlig visuell koppling till koncernvarumärket och koncernvarumärket agerar avsändare och garant. 

Definition
En varumärkesarkitektur kan enklast förklaras som de principer som styr hur vi strukturerar och kommunicerar vårt erbjudande. Den beskriver vilka varumärken, produkter och tjänster vi har, vad de har för roll i koncernen samt förhållandet dem emellan.

En varumärkesarkitektur ska alltid skapas utifrån olika målgruppers behov. Målsättningen med en varumärkesarkitektur är att skapa ett tydligt och attraktivt erbjudande för olika målgrupper och bädda för effektivitet i försäljnings- och marknadsföringsinsatser.

 

Vår varumärkesarkitektur

Vår huvudnivå är koncernvarumärket SCA. Ambitionen är att så stor del som möjligt av vårt erbjudande ska representeras av koncernvarumärket SCA och kommuniceras under SCAs visuella koncernidentitet.

Produktvarumärken har dock olika behov en egen profilering, för att säkerställa relevans och särskiljning. Det innebär att produktvarumärken har egna logotyper och får använda en delvis utökad visuell identitet i förhållande till SCAs visuella koncernidentitet.

Produktvarumärken ska genom sina aktiviteter bidra till att fortsatt stärka koncernvarumärket och SCA ska alltid finnas med som garant i kommunikationen.

Vi skiljer på B2B-produktvarumärken och B2C-produktvarumärken, beroende på om vi kommunicerar direkt till konsument eller inte. Detaljerade riktlinjer för produktvarumärken hittar du via länkarna nedan på sidan.