Syftet med det här avsnittet är att tydliggöra hur vi profilerar SCA och våra olika verksamheter och erbjudanden mot olika målgrupper.

Målsättning

Vår målsättning är att bygga ett SCA, men våra produktvarumärken har också olika behov av en egen profilering för att vara relevanta för sina målgrupper. Vi kommunicerar därför på tre varumärkesnivåer: koncernvarumärke SCA, B2B-produktvarumärken och B2C-produktvarumärken.

Här får du riktlinjer för våra varumärkesnivåers förhållande till varandra och deras visuella uttryck. Riktlinjernas syfte är att SCA ska kommunicera enhetligt och effektivt, så att det blir enklare för olika målgrupper att förstå vilka vi är och vad vi erbjuder.

Varumärke – definition

Ett varumärke består av människors samlade funktionella och emotionella associationer till namn, erbjudande och visuell identitet. Man kan säga att det är ett företags löfte till olika målgrupper vad de kan förvänta sig av det.

Ett varumärke byggs i alla företagets kontaktytor – i det personliga mötet, produkter och tjänster, visuell identitet, kommunikation etc.

Varumärke – ett centralt verktyg

Ett varumärkes syfte är att skapa förtroende, driva försäljning och bidra till tillväxt, genom att leverera på olika målgruppers behov. Vårt fokus ska alltid vara hur vi är relevanta för målgrupperna.

Vårt koncernvarumärke är ett styrverktyg, som beskriver hur det ska vara att interagera med oss. SCAs värdegrund och visuella identitet vägleder hur vi beter oss, ser ut och kommunicerar för att differentiera oss mot konkurrenter och visa olika målgrupper vad vi står för.