Vid sättning av rubrik och ingress rekommenderas att justera/radbryta texten manuellt för att få en balanserad och jämn form.

Brödtext sätts vänsterställd. Markera nytt stycke med en blankrad före.

Do's and don'ts

Do
Centrerad rubrik

Do
Centrerad ingress.

Do
Centrerad ingress och rubrik med balanserade linjer och jämn form.

Do
Vänsterjusterad brödtext med ojämn högermarginal.

Do
Nytt stycke markeras med blankrad.

Don't
Marginaljustera inte centrerad ingress och rubrik.