I riktlinjerna för broschyrer & foldrar finns ett antal olika layoutversioner för omslag, samt exempel för hur inlagor kan tas fram för att passa ett brett utbud av behov.

Våra broschyrer och foldrar utgår från de stående A-formaten, främst A4 & A5, för att skapa ett enhetligt varumärkesuttryck. I undantagsfall kan man använda andra format – rådgör då med varumärkesgruppen.


I riktlinjerna finns bland annat angivelser för grid utifrån givna format samt färgsättning, texthierarkier, textgrader samt hur man skapar en dynamisk layout som kopplar till SCAs visuella koncept: Den cirkulära rörelsen och transformationen som finns i det skogsindustriella ekosystemet.

Verktygslåda

Logotyp

 

Typografi

Färger och färgbalans

 

Grafiska element

 

SCA Universe

 

Bildtonalitet

Hänvisningar

Riktlinjerna för broschyrer och foldrar är baserade på riktlinjer från olika områden av SCAs visuella identitet. Följ länkarna nedan om du vill lära dig mer om de enskilda delarna i verktygslådan.

 

Logotyp

Grundläggande logo-regler finns på sidan Logotyp. Det finns också specifika regler för broschyrer och foldrar gällande placering och storlek på logotypen som finns i avsnittet Format och layout.

 

Färger

Alla färgkoder för tryck och digital media finns på sidorna Färger. Övergripande vägledning för broschyrer och foldrar redovisas under sektionen Typografi och färg.

 

Typografi

Grundläggande information om typsnitt och typografi finns på sidan Typografi. Ytterligare specifik vägledning för text i broschyrer och foldrar finns under sektionen Typogafi och färg.

 

Bilder

Alla bilder i SCAs annonser bör överensstämma med SCAs bildriktlinjer som du finner här