Det finns tre olika layoutversioner som används beroende på situation och behov. Nedan visas en översikt.

Förklaring till de olika textgruppernas benämningar, till exempel FPM (First Priority Message) mfl. se Textgrupper.

Samma riktlinjer gäller för utformning av annonser för tryck och för digitala enheter. Tänk dock på att anpassa textstorlek, färgkoder och budskap efter givet media och format.

 

Utfallande bild

Format 210 x 297 mm


Format 210 x 148 mm

 

Färgplatta

Format 210 x 297 mm

 

Format 210 x 148 mm

 

Färgplatta och utfallande bild


50/50 bild och text. Format 148 x 210 mmCentrerad ruta på bild. Format 210 x 148 mm

 

Utfallande bild

Rubriken är placerad mitt på formatet. Bilden är underordnad men viktig då den tillför känsla och förstärker budskapet.

 

Text med utfallande bild

Stående format 210 x 297 mm

 

Panoramaformat 980 x 240 px

 


Liggande format 210 x 148 mm

 

I vissa fall kan layouten behöva anpassas utifrån bildmotivet. Rubrik, och i vissa fall ingress och rubrik, kan flyttas upp eller ned eller till vänster (panorama) beroende på var fokus i motivet ligger.


Stående format 210 x 297 mm


Stående format 210 x 297 mm


Liggande format 210 x 148 mm

Panoramaformat 980 x 240 px

 

Färgplatta

Layoutversion med färgplatta ger god läsbarhet och lämpar sig därför väl för annonser med mycket text.

Stående format kan innehålla mer text men i de liggande formaten finns det av utrymmesskäl plats för mindre text. Det kan därför vara nödvändigt att begränsa textmängd och antal informationsnivåer i liggande format.

Denna layoutversion kan kombineras med frilagda objekt ur SCA Universe. Se Frilagda objekt.

 

Text med färgplatta som bakgrund

Stående format 210 x 297 mm

 


Liggande format 210 x 148 mm

Panoramaformat 980 x 240 px

Panoramaformat 980 x 140 px

Färgplatta och utfallande bild

Att dela in bildytan i 50/50 färgplatta/utfallande bild kan med fördel användas då man har en bild med mycket detaljer eller där det är svårt att hitta en plats för texten på bilden utan att täcka väsentliga delar i motivet.

Bildytan delas in 50/50 vertikalt (stående) eller horisontellt (liggande). Logotypen placeras alltid i bildytan.

Färgplattan kan också placeras som en ruta som läggs centrerad på bild, då blir bilden sekundär och motivet får en bakgrundskaraktär.

Notera! Centrerad färgplatta appliceras inte på annonser i panoramaformat.

 

Text på färgplatta och utfallande bild

Stående format 148 x 210 mm

Stående format 210 x 297 mm

 


Liggande format 210 x 148 mm

 


Liggande format 210 x 148 mm


Panoramaformat 980 x 240 px


Panoramaformat 980 x 140 px