Splash

När något behöver lyftas fram extra tydligt, exempelvis ett Call To Action, CTA – kan man använda en splash.

Tänk på att hålla budskapet i splashen kortfattat. Undvik att använda utropstecken i splashens budskap.

I första hand rekommenderas splash i B1. SCA Blå med text T1. Ljust trä. Vid behov av bättre kontrast till exempel mot mörk bild, kan även G3. SCA Grön med text i T1. Ljust trä användas.

Cirkulär splash placeras med liknande luft runt om till kringliggande element samt i övre delen av annonsen.

Rektangulär splash kan användas när man har behov av att berätta om något specifikt i bild. Placering och riktning förhåller sig till bildmotivet.

Notera! Rektangulär splash kan peka i önskad riktning.

 

Färgkombinationer


Splash i B1. SCA Blå med text T1. Ljust trä


Vid behov av kontrast mot bakgrund; splash i G3. SCA Grön med text i T1. Ljust trä

 

Friyta och textgrad

För att säkerställa att text inte kommer för nära splashens kant används en friyta. Friytan är den mängd ”luft” som omger texten och mäts med hjälp av ”x”, x = gemena bokstavhöjden.

Använd samma textgrad som i exempelvis annonsens ingress. För splash används Helvetica Neue Medium.

 

Friyta för splash

 

Friytan för såväl rund som rektangulär splash är 2x från kanterna

 

Frilagda objekt – SCA Universe

I SCAs verktygslåda finns frilagda objekt ur SCA Universe. Dessa kan placeras på G3. SCA Grön eller T1. Ljust trä. Se även kapitel SCA Universe.

Objekten kan placeras bakom eller framför textgrupperna. När de ligger framför placeras de så att de överlappar delar av texten företrädelsevis FPM.

Storleksförhållanden
Tänk på att förhålla dig till de verkliga objektens skala, trissan placeras exempelvis större, utfallande och plantan förhållandevis liten till annonsens format.

 

Exempel på frilagda objekt


Stående format 210 x 297 mm

 


Liggande format 320 x 250 px
 
Liggande format 320 x 250 px

 

Stillbilder – SCA Universe

I SCAs verktygslåda finns stillbilder ur SCA Universe. Dessa används på samma sätt som övriga bilder.

 

Exempel på stillbilder


Liggande format 113 x 88 mm

Stående format 210 x 297 mm