Här finner du information om riktlinjer print, ritningar och specifikationer

Print

Print för event – Verktygslåda

Logotyp

Typografi

Färger och färgbalans


Grafiska element

SCA Universe


Isometriska illustrationer


Bildtonalitet


Print för event – Översikt

Ljuslåda med budskap 147 x 235 cm

Posters 70 x 100 cm

Kapa 60 x 180 cm

Kapa 60 x 150 cm

Rollup

Banners med foto

Print för event – Grid och logotyp-placering

För stående tryckytor, så som ljuslådor, rollups, kapaskivor, används en grid på 22 rader för att enkelt kunna placera logotyp och text.

Logotypen kan placeras centrerad i över- eller underkant beroende på var den är mest synlig. Exempelvis, på hängande posters placeras logotypen i underkant och på fristående enheter som rollups och ljuslådor, placeras den i överkant.

Logotypens storlek motsvarar en rad men upptar max en tredjedel av den totala bredden.

Print för event – Typografi

Generella riktlinjer för stående format

  1. Logotypens placering beroende på synlighet.
  2. Rubrik i SCA Sans Bold växer uppåt från rad 10.* Två till tre rader. Radbryt och färgbyte där det blir naturligt i meningsbyggnaden. Minst dubbelt så stor som brödtexten.
  3. Brödtext i Helvetica Neue Medium växer nedåt från rad 12.*
    Radbryt så att formen blir mjuk och rund. Max ca. 8 – 12 ord per rad.
  4. Webbadress till höger.

*Anpassas efter behov, dock alltid en tom rad mellan rubrik och brödtext.

Utställningar

Vi tar vara på hela trädet

Fysisk utställning baserad på illustration om SCA’s industriella ekosystem.

Fysiskt träd

Bokstäver, pilar och lister för upphängning i trä. 

Fysiska varuprover monterade på väggen.

Reboard med print.

Träflis under illustrationen.

Referenser

Tidigare event

Ritningar och specifikationer

Träsystem ritning

Fristående träkonstruktion i SCA’s kärnfurulärk för kapaskivor med tryck. Passar både för inomhus- och utomhusbruk.

Konstruktionen finns som enkel ram med plats för två kapaskivor (en per sida) och som vikvägg med plats för totalt fyra skivor.

Rekommenderade posterstorlekar är 70x100 och 70x150.

Visualisering saknas.

Modul ritning

Skalbart modulsystem med sitt- / avlastningsyta i SCA’s kärnfurulärk med topp lackad i G5.

Finns med träpanel eller ljuslådor med möjlighet till tryck på båda sidorna.

Synlig tryckytan på ljuslådorna är 1400 x 2300 mm.

Visualisering saknas.

Portal ritning

Portal medium för gångtrafik.

Rekommenderad bredd för posters 70 cm.

Visualisering saknas.

Mötesplats ritning

Mötesplats med sittyta. 

Rekommenderad bredd för posters 600 cm.

Möjlighet att trycka på headern.

Visualisering saknas.

Tält 3 x 3 m ritning

Ritning tält 3 x 3m med möjlighet till tryck.

Leverantör Eco Display.

Visualisering saknas.

Tält 3 x 6 m ritning

Ritning tält 3 x 6 m med möjlighet till tryck.

Leverantör Eco Display.

Visualisering saknas.