Eventkoncept

I eventkonceptet visualiseras SCAs identitet i fysisk miljö. Utgångspunkten är det skogsindustriella ekosystemet där fokus ligger på trä som råvara, kommunikationen och möjligheterna som finns i materialet samt transformationen till industriella produkter så som plankor, Kraftlinjer och papper.

Uttrycket är enkelt och naturligt med fokus på hållbarhet.
Vi använder i så stor utsträckning som möjligt material vi själva tillverkar och som bidrar till en hållbar framtid. Färgskalan, bildspråket och budskapen i enheterna som används är konsekvent med allt annat som SCA gör.

Vi strävar efter att alltid återvända så mycket material som möjligt från ett event till nästa.

Introduktion checklista

När du ska planera event; börja med att gå igenom listan och svara på frågorna nedan för att säkerställa att utförandet blir rätt.

 1. Vad är eventets syfte?
 2. Vilken storlek har eventet (S, M L)?
 3. Vilka budskap vill vi förmedla och hur gör vi det på bästa sätt?
 4. Vilka aktiviteter/give aways stärker budskapet vi vill förmedla?
 5. Genomsyras våra idéer av hållbarhet (och innovation)?
 6. Är våra idéer inkluderande dvs. passar olika människor?
 7. Vad kan återanvändas från tidigare event i materialväg? Vad behöver vi beställa?
 8. Hur kan vi använda/visa upp våra egna material?
 9. Hur visar vi upp våra produkter på ett relevant sätt?
 10. Vilka lokala leverantörer kan vi använda/samarbeta med?
 11. Kommunicerar gestaltningen SCAs identitet? (Färgbalans, material, bildmanér)

Event ansvar

Small: Enhetena beställer egen uppsättning eller staberna ansvarar.

Medium: Staberna ansvarar.

Large: Koncernkommunikation ansvarar.

Kontaktpersoner SCA

Materal och varuprover

Förnybar energi: Erika Edmark

Logistics: Anne Lindström

Massa: Erica Lindgren, Lotta Sunesson

Papper: Sofie Bergelin

R&D: Anne Persson

Skog: Maria Rumm

Trä: Vanessa Pihlström, Camilla Gårdlund

Övriga frågor kontakta koncernkommunikation: Johanna Gbenplay, Lena Johansson

Material

Vi arbetar främst med våra egna material med utgångspunkt i trä:

 • 28x45 SCA Kärnfuruläkt
 • 28x120 SCA Kärnfuruläkt
 • 28x140 SCA Kärnfuruläkt
 • 120x120 SCA Kärnfurustolpe
 • SCA Kraftliner
 • SCA Papper

Inredning

I detta kapitel följer tips och inspiration som hjälper dig som ska arrangera ett event att välja enheter, möbler och detaljer som kommunicerar SCA på bästa sätt.

Exemplen är en kombination av unikt framtagna enheter och detljer och generella möbler som går att köpa i butik.

Möbler inspiration

1. Klappstol i trä

2. Stapelbar pall Bimbo (finns även i grönt)

3. Litet ståbord med träskiva och metallfot lackar i T1 Beige. (Unik för SCA)

4. Vikbart sittbord för inom- och utomgusbruk

5. Hyllsystem Hejne. Finns som 31 och 50 cm djup.

7. Barstol med träben

8. Större ståbord med träskiva och metallfot i T1 beige. (Unik för SCA)

9. Långbord på bockar med träskiva

Detaljer

 1. Ställ för bordsryttare/menyer m.m


 2. Ställ för pappersprover/broschyrer


 3. Lampor med skärm av massaark


 4. Träflis som dekoration i planteringar


 5. Granris som dekoration


 6. Matta/golv i nautral grå


 7. Fat/behållare i pappersmassa


 8. Självstående pilar i trä


Budskapsbärare och modulsystem

Träsystem för kapaskivor

Fristående träkonstruktion i SCAs kärnfurulärk för kapaskivor med tryck. Passar både för inomhus- och utomhusbruk. 

Konstruktionen finns som enkel ram med plats för två kapaskivor (en per sida) och som vikvägg med plats för totalt fyra skivor.

Riktning och teknisk information finns i kapitel 12. Printriktlinjer finns i kapitel 11.

Roll ups

Alternativ där träkonstuktionerna blir för otympliga. Roll ups passar bra för mindre event och i miljöer där SCA ej är huvudavsändare. Kan enkelt monteras upp och ned av en person.

Vi använder roll ups med smala metallprofiler som maximerar bildytan. Exempelvis Expolinc roll up 4 screen classic eller liknande.

Expolinc roll up 4 screen classic finns i sju bredder 550–2000 mm, och tre höjder, 1495, 1960 och 2160 mm.

Printriktlinjer finns i kapitel 11. 

Hängande vepor

Trälister i SCA’s kärnfurulärk för hängning av posters, vepor, tyg, varuprover och liknande. Kan hängas i tak alternativt monteras direkt på vägg.

Möjliggör prints på olika material med varierande längder. Använd list i topp och botten eller endast i toppen och låt materialet fortsätta ned på golvet.

Listerna produceras på beställning vilket ger stor frihet när det gäller storlekar. En rekommendation
är att beställa lister som är 3-4 cm längre än materialet som ska hänga i.

Printriktlinjer finns i kapitel 11.

Modulsystem

Skalbart modulsystem med sitt-/avlastningsyta i SCA's kärnfurulärk med topp lackad i G5.

Finns möjlighet till träpanel eller ljuslådor med tryck på en alternativt båda sidorna. Modulerna kan användas enskilt eller tillsammans, placerade mot vägg, mitt i ett rum eller som rumsavdelare.

Ritning och teknisk information finns i kapitel 12. Printriktlinjer finns i kapitel 11.

Exempel på användning


En modul (dubbelsidig ljuslåda).


Fyra moduler, budskap tillsammans med dubbelbild.


Tillsammans med digital skärm.


Hel vägg, ljuslådor och panel.

 

Digitala skärmar

Vi väljer neutrala skärmar som inte tar över uppmärksamheten från det som visas.

1.Tv-skärm helst med tunn ram, gärna i trä. T.ex. Samsung Frame med ram i beige wood eller grått.

2. LED-skärm. Kan användas fristående eller tillsammans med modulsystemet.

Tält

Tält med trästomme

För större event, där vi har möjligheten att bygga utomhus. Stomme i SCA’s egna material. Tak och väggar är i linne med vaxbeläggning i T1 beige.

Detta tält är en konceptskiss som inte har producerats. Konstruktionsritning behövs tas fram innan produktion.

Tält tipi

För mindre event utomhus rekommenderas tält i modell tipi med ben i trä och tak i beige.

Hänvisning

Portaler

Portaler i SCA’s eget material med utrymme för posters 70x100 cm. Placeras utomhus och rekommenderas främst på större event.

Ritning och teknisk information finns i kapitel 12. Printriktlinjer finns i kapitel 11.

Mötesplats / sittyta

Mötesplats i SCA's eget material med utrymme för poster.

Ritning och teknisk information finns i kapitel 12. Printriktlinjer finns i kapitel 11.

Skyltning utanför event /station

Beachflaggor

Finns i tre utföranden på samma hierarkiska nivå. Lätta att montera och används främst vid mindre event, där flera aktörer än SCA är aktiva.

Träskylt för hänvisning

Vinyl monteras på träytan.

Stationsenhet

Fristående träkonstruktion i SCAs kärnfurulärk för kapaskivor med tryck.

Ritning och teknisk information finns i kapitel 12. Printriktlinjer finns i kapitel 11.