SCA – ett ledande industriellt ekosystem drivet av skogens kraft

SCA verkar på en mängd olika marknader och kommer varje dag i kontakt med tiotusentals människor världen över. Vår gemensamma värdegrund och visuella identitet speglar hur vi vill uppfattas och med hjälp av dessa blir vi tydliga och enhetliga mot våra målgrupper. Utgångspunkten för vår visuella identitet är allt det som är kärnan i verksamheten: vår gemensamma tillgång skogen, vår historia, drivkrafterna för hållbarhet och vårt ständiga fokus på förbättringar och innovation.

Visuellt koncept

Det visuella konceptet utgår från den cirkulära rörelsen och transformationen som finns i det skogsindustriella ekosystemet i form av förnybarhet, skogens eviga kretslopp och vår affärs långsiktighet. Det cirkulära finns även i planeten vi vårdar och i trädstammen vi lever av.