Primärtypsnitt rubrik

SCA Sans i vikten Bold används som primärtypsnitt till stora rubriker i annonser, omslag, inlagor samt på vår hemsida. SCA Sans Bold används aldrig i små löptexter eller till mellanrubriker.

 


Primär Typogafi

 

Primärtypsnitt brödtext

Helvetica Neue används som primärtypsnitt till brödtext, faktatext samt mellanrubriker.

Vikterna Roman, Medium och Bold används för att ge typografin struktur och flexibilitet.

 


Primär typografi

 

Office

Vid tillfällen då SCA Sans och Helvetica Neue inte kan användas på grund av tillgänglighet eller att innehållet måste kunna redigeras av mottagaren, till exempel i PowerPoint-presentationer och word-dokument, ska typsnittet Arial användas.

 


Office – Sekundär typografi