För att säkerställa ett enhetligt typografiskt uttryck samt för att kunna arbeta i varierande format från små banners till vepor i fysisk miljö använder vi oss av ett proportionellt typografiskt system för att generera textgrad för de olika textgrupperna.

Exemplet nedan är baserat på textgrupper i inlagor för broschyrer och foldrar, men systemet används även till andra enheter såsom annonser, vepor och skyltar. Systemet anpassas då efter de textgrupper som används till just dessa enheter. Se respektive sida.

Systemet utgår från den minsta texten som anges som x därefter generas olika storlekar genom att öka i steg om 20% som i tabellen anges som x 1.2. Undantag för huvudrubrikens storlek som ökas från närmaste mindre textnivå med x 2.

I de fall som huvudrubriken behöver vara större än närmaste mindre textnivå x 2 justeras den med fördel i steg av 20% storleksökning i taget.

 


Proportionellt typografiskt system anpassat för inlagor