Print

För att skapa ett enhetligt intryck ska de typografiska reglerna följas i så stor utsträckning som möjligt.

Radavståndet för print är 125% för brödtext.

För rubriker är radavståndet 100% och för ingress och citat 115%.

För att markera nytt stycke används en blankrad.

 

Radavstånd rubriknivå
100%

 

Radavstånd ingress & citat
115%

 

Kerning

Rubriksnivå
Kerning: Optisk
Knip: 0

Brödtext
Kerning: Optisk
Knip: 0

Justering ordmellanrum

Minst: 60%
Önskat: 90%
Högst: 100%

 

Radavstånd brödtext
Radavstånd för brödtexten är 125% av textgraden.

 

Styckeindelning
För att markera nytt stycke används blankrad och inte styckesindelning.