Vid sättning av rubrik och ingress rekommenderas att justera/radbryta texten manuellt för att få en balanserad och jämn form.

Brödtext sätts vänsterställd. Markera nytt stycke med en blankrad före.

Do's and don'ts

Typografi

Do
Centrerad rubrik

Typografi

Do
Centrerad ingress.

Typografi

Do
Centrerad ingress och rubrik med balanserade linjer och jämn form.

Typografi

Do
Vänsterjusterad brödtext med ojämn högermarginal.

Typografi

Do
Nytt stycke markeras med blankrad.

Typografi

Don't
Marginaljustera inte centrerad ingress och rubrik.