För att stärka vårt varumärke har vi utvecklat ett eget och unikt rubriktypsnitt.

Typsnittet har vi döpt till SCA Sans, där sans betyder att typsnittet inte har några seriffer eller klackar. Genom typsnittet signalerar vi transformation och industriella processer, samtidigt som vi fångar den cirkulära rörelsen. Med SCA Sans signalerar vi också dignitet och förtroende.

Till all övrig text används Helvetica Neue. Helvetica Neue är ett klassiskt linjärt typsnitt med hög läsbarhet som visuellt passar bra ihop med SCA Sans.