Bakgrundsfärger

SCA Universe frilagda objekt används enskilt mot färgad bakgrund i G3. SCA Grön eller T1. Ljust trä i kombination med exempelvis rubrik. Välj objekt utifrån det innehåll/ämnesområde som passar till texten. På affärsområdesnivå – använd frilagda objekt ur SCA Universe som bäst relaterar till affärsområdet.

Här nedan visas vilka objekt som fungerar mot respektive bakgrundsfärg.

 


Frilagda objekt ur SCA Universe och rekommenderade bakgrundsfärger.

 

Placering

De frilagda objekten kan användas utfallande eller visas i sin helhet och placeras antingen framför eller bakom rubrik med hänsyn till läsbarhet. När objekten ligger framför, placeras de så att de överlappar delar av rubriken. Se till att god läsbarhet uppnås.

Nedan visas rekommendationer för placering.


 

Storleksförhållanden

Tänk på att förhålla dig till de verkliga objektens skala, trissan placeras exempelvis större, utfallande och plantan förhållandevis liten till annonsens format.