SCA Universe som animation/film används med fördel i exempelvis digitala presentationer eller på webben.

Stillbilderna kan användas som stämningsskapande bilder i exempelvis fysisk miljö eller trycksaker.

De frilagda objekten fungerar utmärkt för att relatera till ett specifikt affärsområde och ytterligare framhålla exempelvis en rubrik.

SCA Universe – exempel på applikationer


SCA Universe som animation på sca.com

 


Frilagt objekt, broschyr

 


Stillbild ur animation, mapp

 


Utfallande frilagt objekt

 


Stillbild ur animation, annons