Notera! På affärsområdesnivå – använd de stillbilder ur SCA Universe vars utsnitt bäst relaterar till affärsområdet.


Animation/film

 

SCA Universe består av dels animation/film, färdigt beskurna kompositioner i form av stillbilder samt frilagda enskilda objekt. Här nedan visas de olika färdigt beskurna stillbilderna som finns att tillgå.

 


Stillbilder, liggande kompositioner

 


Stillbilder, stående kompositioner