I SCAs grafiska identitet ingår SCA Universe. Här riktas fokus till de olika områden där SCA verkar som exempelvis Skog, Massa, Papper och Förnybar energi.