Placering och rekommenderad storlek

Logotypens placering styrs av layoutsystemet, se sidan Layoutsystem för mer information.

Grundplacering

I stående och liggande format placeras logotypen i hörn, alternativt centrerad i nederkant. Var uppmärksampå logotypens friyta.

 

Storleksförhållande

I rektangulära format rekommenderas storleken på logotypen ej vara större än 1/5 av formatets bredd.

 

Centrerad logotyp och maximal storlek

I undantagsfall får centrerad placering i både sidled och höjdled av logotypen användas. Till exempel på introsida, slutruta i film eller som enskild avsändare. Rekommenderad storlek är då 1/3 av formatets bredd.

Centrerad logotyp kan även användas på exempelvis flaggor, vepor och banderoller. Då är det logotypens friyta som bestämmer maximal storlek. Se Logotyp, Lock-ups.

Centrerad placering – storlek

Med en centrerad placering på exempelvis en introsida eller slutruta i film bör storleken på logotypen ej vara större än 1/3 av formatets bredd.

 

Centrerad placering – maximal storlek

Med en centrerad logotyp på exempelvis banderoller där maximal storlek eftersträvas – använd logotypens friyta som riktmärke.

 

Logotyp med budskap och maximal storlek

För miljöer då man vill kombinera ett kortare budskap eller bild* med en extra tydlig avsändare, på exempelvis banderoller eller arenaskyltar, görs detta med 1/3 av formatets bredd och logotypens friyta som riktmärken. Se Logotyp, Lock-ups. Logotypen centreras i höjdled.

* Om tryckmetoden tillåter

Placering och storlek

När en logotyp kombineras med ett kortare budskap och maximal storlek behövs, bör storleken på logotypen ej vara större än 1/3 av formatets bredd. Använd logotypens friyta som riktmärke för avstånd till kanter.

 

Exempel – arenaskylt