Lock-ups

Horisontell logotyp

SCAs logotyp finns i två olika utföranden, en horisontell och en vertikal. Den horisontella versionen är den primära logotypen.


Primär logotyp – Horisontellt lockup.

 

Vertikal logotyp.

Den vertikala versionen används endast när formatet ej fungerar för den horisontella versionen.


Primär logotyp – Vertikal version

 

Friyta

För att logotypen ska behålla sin betydelsegrad när den förekommer i förhållande till annan information finns en bestämd friyta. Inom friytan får ingen annan information eller grafik förekomma.

Friytan motsvarar höjden av ordbildens versala ’A’. När logotypens storlek förändras, ändras även friytan proportionerligt med logotypen.Friyta – Horisontell lock-up


Friyta – Vertikal lock-up

 

Variationer

Trefärgad logotyp

Den trefärgade logotypen används på SCAs starkaste identitetsbärare där logotypen är den huvudsakliga bäraren av kommunikation. Exempel: corporate webb, flaggor på till exempel huvudkontor, vissa fasadskyltar, fakturamall, visitkort, mailsignatur etc.

 


Trefärgad horisontell version

 

Blå logotyp

Den blå logotypen används i första hand på enheter såsom trycksaker, eventmaterial och marknadsmaterial.

 


Blå logotyp horisontell version

 


Blå logotyp vertikal version

 

Vit logotyp

Vit logotyp används mot mörkare foton och tonplattor, där den blå logotypen inte har tillräcklig kontrast mot bakgrunden.

 


Vit logotyp horisontell version

 


Vit logotyp vertikal version

 

Svart logotyp

Svart logotyp används endast då det inte finns möjlighet att trycka i färg, till exempel faxmallar.

 


Svart logotyp horisontell version

 


Svart logotyp vertikal version

Do's

För att logotypen ska fungera som en tydlig avsändare är det viktigt att den alltid kontrasterar mot underlaget och bakgrunden.

logotyp

Blå logotyp mot bakgrund i färgen T1. Ljust trä.

logotyp

Blå logotyp mot ljus bildbakgrund.

logotyp

Blå logotyp mot bakgrund i färgen S3. SCA Grön.

logotyp

Vit logotyp mot mörk bildbakgrund.

logotyp

Trefärgad logotyp mot bakgrund i färgen T1. Ljust Trä.

logotyp

Trefärgad logotyp mot vit bakgrund.

Logotyp
Logotyp

Don'ts

För att säkerställa logotypens integritet behöver vi följa ett antal regler gällande användning.

logotyp

1
Använd inte originalet för den flerfärgade logotypversionen för att återge logotypen i en färg.

logotyp

2
Den flerfärgade logotypen bör inte appliceras mot röriga bakgrunder.

logotyp

3
Den flerfärgade logotypen bör inte appliceras på mörka bildbakgrunder.

logotyp

4
Logotypen bör inte brytas upp i enskilda element utan ska alltid användas i sin fullständiga form.

logotyp

5
Den vita logotypen bör inte appliceras på färgad bakgrund där kontrasten är tillräckligt hög för att använda den blå.

logotyp

6
Logotypen bör inte roteras, omformas eller snedställas i något fall.

logotyp

7
Den blå logotypen bör inte användas på bildbakgrund med för dålig kontrast.

logotyp

8
Den vita logotypen bör inte användas på ljusa bakgrunder med för dålig kontrast.

Logotyp
Logotyp

Användning undantagsfall

På vissa enheter där man önskar att logotypen är mer nedtonad, exempelvis kläder och profilprodukter, kan det vara lämpligt att använda den blå logotypen mot mörka komplementfärger.

 

Undantagsfall - nedtonad logotyp