Detta flödesschema beskriver riktningen av en instans med adderad pil. Färgen B1. SCA Blå används för att betona den översta cirkeln.Flödesschema som visar hur vertikalt flöde betonas med G3. SCA Grön och det horisontella flödet i 60% tint av samma färg. Text i färgen B1. SCA Blå.