På ett funktionellt sätt används varumärkes- färgerna för att särskilja mängden av data och information.

B1. SCA Blå används till texter och för att betona / särskilja ett specifikt innehåll.
Färgerna G3. SCA Grön, G5. Mörkgrön och T3. Bark används som bas för diagrammen.
B1. Blå används som textfärg.

 

 

Välj den typ av infografik som visualiserar datan så tydligt och förståligt som möjligt. Se följande länkar för exempel på användning.