Cirkeldiagram


1. Cirkeldiagram med fyllda och tomma cirklar. Kan användas vid dekorativa syften för att lyfta specifik fakta vid väl valda tillfällen.

2. Cirkeldiagram i två kulörer: B1. SCA Blå och G3. SCA Grön. B1. SCA Blå används för att betona den valda procentsats.

 


3. Cirkeldiagram i fler kulörer.

4. Cirkeldiagram med inre cirkel för komplexa visualiseringar.

 

Linjediagram
1. Definerade linjetyper används i nedfallande ordning.2. I detta exempel följer graferna ovanstående princip och används mot bakgrundsfärg.

 

Stapeldiagram

Stapeldiagram kan vara monokroma eller flerfärgade beroende på innehållet.1. Stapeldiagram i en kulör. Staplarna disponerar hela diagrammets bredd.2a. Stapeldiagram med fler faktorer.2b. Stapeldiagram med fler faktorer.3. Stapeldiagram med dubbel färg per stapel.4. Stapeldiagram med skiljelinje för medelvärde.