Vi använder infografik för att presentera data och information på ett enkelt, tydligt och kommunikativt vis.