Detta kapitel handlar om våra olika illustrationsstilar och hur de används. Våra illustrationsmanér är framtagna för att på ett tydligt sätt kunna tillgodose alla behov som kan uppstå. Från att på ett enkelt och pedagogiskt vis kunna ge förståelse för komplexa system till att på ett korrekt sätt kunna avbilda natur och djur.

Ikonografi
Våra ikoner är enkla stiliserade ikoner av verkliga objekt. Ikonerna ska endast innehålla den allra nödvändigaste informationen för att kommunicera vad ikonen betyder.

Isometriska Illustrationer
Våra isometriska illustrationer är till för att förklara kontextuella berättelser, så som processer och geografiska relationer, dessa har en 3-dimensionalitet för att kunna föklara djup, skala, avstånd och ge en bättre återgivning av speciella objekt.

Flora & fauna
Flora och fauna-illustrationer är till för att kunna visualisera objekt från naturen med höga krav på detaljrikedom.

I ImageVault hittar du de ikoner och illustrationer som är framtagna.

 

Har du behov av nya illustrationer och ikoner? 

Kontakta koncernkommunikation