Alla SCAs färger är testade enligt WCAG’s riktlinjer för läsbarhet och användarvänlighet i digitala miljöer. Denna matris kan därför användas som en översikt över de mest använda färgkombinationer från ett läsbarhets- och varumärkesperspektiv. Matrisen visar de färgkombinationer som får godkänt enligt WCAG’s kontrast- och läsbarhetsstandard, AA och AAL.

Vid digital användning av färgad text var säker på att använda kombinationer som ger hög läsbarhet och kontrast.

Notera att det har tagits fram flera versioner av G3SCA Grön och G5. Mörkgrön som endast är avsedda för webb såsom sca.com. Dessa versioner har tagits fram för att uppnå en optimal användarupplevelse.

SCA har bestämt en WCAG standard på minst AA för alla digitala plattformar.
AAA = Högsta läsbarhet och kontrast. Klarar WCAG-standard för mindre text och rubrik.
AA = Näst högsta läsbarhet och kontrast. Klarar WCAG-standard för mindre text och rubrik.
AAL = Klarar WCAG-standard för text över 18 pt.
Fail = Använd ej, för låg kontrast enligt WCAG-standard.

Som en guide vid användning av RGB-färger har det tagits fram en fullgod WCAG-matris för alla SCAs färgkombinationerna. Matrisen visas i sin helhet nedan.