Vår färgpalett är inspirerad av naturens färger. De naturliga, mjuka nyanserna ger ett harmoniskt intryck.

Grunden är den blå och gröna färgen med kopplingar till vatten och skog. Vi använder också en beige färg som knyter an till våra träprodukter. Genom våra färger vill vi signalera en känsla av premium och trovärdighet.

Alla SCAs färger är testade enligt WCAG’s riktlinjer för läsbarhet och användarvänlighet i digitala miljöer. Denna matris kan därför användas som en översikt över de mest använda färgkombinationer från ett läsbarhets- och varumärkesperspektiv. Matrisen på sidan Digital användning visar de färgkombinationer som får godkänt enligt WCAG’s kontrast- och läsbarhetsstandard, AA och AAL.

Inspiration

färger inspiration

Hav - himmel

färger inspiration

Skog

färger inspiration

Trä

Färger
Färger