Bildmanéret delas upp i två delar: Detalj och Överblick.

Både Detalj och Överblick kan användas i samtliga bildkategorier: skog, industri, cirkulära eller värdeskapande bilder.

Bildmanéret ska genomsyra samtliga fotografier som används i trycksaker, i annonser och på webben.

Ledorden för det övergripande bildmanéret, autencitet, naturligt ljus och renhet viktas lite olika beroende på vilken kategori man befinner sig i.

Detalj och Överblick, skapar tillsammans en helhet som visar bilden av SCA.

 

Detalj.

Överblick.

 

Detalj

Här tittar vi närmare på verksamheten och visar detaljer: personer, flora & fauna, maskiner, produkter eller händer i arbete. Här ligger fokus på autenticitet. Våra miljöer och människor ska framställas äkta. Vi använder naturligt ljus samt kort skärpedjup för att skapa en levande, varm, mänsklig känsla men också för att skapa rena ytor i kompositionen.

Syfte

På detta sätt visar vi ett SCA som tar ansvar för medarbetare och för naturen samt visar en omsorg för detaljerna som kan göra stor skillnad. Vi visar även ett SCA som säkerställer att kunder och konsumenter får säkra produkter och tjänster med hög kvalitet, som tillverkas och levereras med respekt för människa och miljö.

Användning

Dessa bilder används främst i inlagor och i innehållsdrivna enheter så som webb eller annonser när man berättar om specifika produkter, processer, händelser eller miljöer.

 

Exempel referensbilder och SCAs bilder

 


 

 

Överblick

Här visar vi helheten: Vi zoomar ut för att visa det stor-slagna och storskaliga i SCAs industri och skog. Här ligger fokus på renhet – att skapa lugna ytor i t.ex. himmel eller hav samt raka linjer som horisonten eller i arkitektur. Vi använder oss av ett frontal- eller uppifrånperspektiv.

Syfte

På detta sätt visar vi SCA som ett högklassigt, globalt företag med det största privata skogsinnehavet i Europa som bl.a. utvecklar infrastruktur, skapar arbete och exportinkomster av en förnybar naturresurs och långsiktigt värde för våra ägare, kunder och medarbetare.

Användning

Dessa bilder används främst i sammanhang där man vill visa upp en representativ bild av SCA, i kommunikativa enheter som annonser, framsidor på broschyrer och foldrar, landningssidor på webb eller i eventsammanhang.

Exempel referensbilder och SCAs bilder