Vi använder oss av de regler som gäller för alla bildstilar vid redaktionella bilder. Tänk på att skapa genuina miljöer med rena och enkla motiv. Människorna bör inte kännas forcerat glada eller posera, försök fånga det äkta och dokumentära.

 

 

 

Observera! När du fotograferar människor så behöver du ha tillstånd att dessa visas i våra olika kanaler för att vi ska följa GDPR.